Varslede tariffer og abonnementer

Priser

Pr. 1. januar 2017 vil der ske en ændring i afregningen for egenproducenter i Syd Energi Net A/S’ forsyningsområde.

Fra 1. januar 2017 skal disse kunder betale transportbetaling for hele forbruget, som transporteres i el-nettet frem til deres matrikel. Det vil sige, at transportbetalingen pr. 1. januar 2017 baseres på hele deres træk fra nettet.

Samtidig med ændringen at grundlaget for transportbetalingen ændres fra netto til brutto jf. ovenfor, så indføres en rådighedsbetaling for egenproducenterne.

Rådighedsbetalingen er todelt, idet der indføres henholdsvis en fast og en variabel rådighedsbetaling. Om den enkelte egenproducent skal betale en fast eller en variabel rådighedsbetaling afhænger af, om produktionsanlægget har en separat produktionsmåler.

Hvis der er en produktionsmåler tilknyttet anlægget, så betales en variabel rådighedstarif, som afhænger af, hvor stort et forbrug egenproducenten har af sin egen produktion. Har anlægget ikke en produktionsmåler, så er rådighedsbetalingen en fast årlig betaling.