Gældende tariffer og abonnementer

Forbrugskunder

Priser gældende fra 1/1 2018

Kundekategori

Måler aflæsnings interval

Forbrugstarif (øre/kWh)

Forbrugsabonnement (kr./år)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Ekskl. moms

Inkl. moms

C

Skabelon

(Ved årligt forbrug under 100.000 kWh)

21,44

26,80

420

525

Time

(Ved årligt forbrug over 100.000 kWh)

21,44

26,80

1.692

2.115

B – lav

Skabelon

(Ved årligt forbrug under 100.000 kWh)

12,16

15,19

420

525

Time

(Ved årligt forbrug over 100.000 kWh)

12,16

15,19

1.692

2.115

B – høj

Time

9,87

12,34

2.808

3.510

A – lav

Time

3,37

4,21

2.808

3.510

A – høj

Time

2,28

2,85

2.808

3.510

A0

Time

0,67

0,83

2.808

3.510C-Kunde: Er typisk private forbrugere samt mindre energiintensiv industri. Aftagepunktet er på 0,4 kV-niveau – typisk i et kabelskab. Grænseværdien på leveringsomfanget for denne kategori er op til 125 ampere.

B-Kunde: Er typisk større industrivirksomheder og større producerende anlæg. Aftagepunktet er på 10/0,4 eller 15/0,4 kV-niveau – typisk i en transformerstation. Grænseværdien på leveringsomfanget for denne kategori er over 125 ampere.

Er du i tvivl om din kategorisering, kan du kontakte dit elhandelsselskab.


Egenproducenter og producenter 


Gældende abonnementer ekskl. moms


Kunde-
kategori

Forbrugsabonnement (kr./år)

Grp. 1

Grp. 2

Grp. 4

Grp. 5+6

Skabelon

C

2.328

2.328

2.328

2.328

432

B – lav

2.328

2.328

2.328

2.328

-

B – høj

3.456

3.456

3.456

3.456

-

A – lav

3.456

3.456

-

3.456

-

A – høj

3.456

3.456

-

3.456

-


Kunde-
kategori

Producent abonnement (kr./år)

Kraftværk

"Vindmølle BEK 1063"

C

1.608

744

B – lav

1.608

744

B – høj

2.736

744

A – lav

2.736

744

A – høj

2.736

744


Kunde-
kategori

Produktionsmålerabonnement (kr./år)

Grp.1

Grp.2

Grp. 4

Grp. 5 + 6

Skabelon

 

Time

Time

Time

Skbl.

Time

Skbl.

Time

Skbl.

C

984

984

984

972

984

972

984

972

B – lav

984

984

984

972

984

972

 -

 -

B – høj

2.112

2.112

2.112

2.100

2.112

2.100

 -

 -

A – lav

2.112

2.112

-

-

2.112

2.100

 -

A – høj

2.112

2.112

-

-

2.112

2.100

 -

 -


Kunde-
kategori

Rådighed (øre/kWh)

C

16,83

B – lav

9,92

B – høj

7,66

A – lav

2,67

A – høj

1,57

Gældende abonnementer inkl. moms


Kunde-
kategori

Forbrugsabonnement (kr./år)

Grp. 1

Grp. 2

Grp. 4

Grp. 5+6

Skabelon

C

2.910

2.910

2.910

2.910

540

B – lav

2.910

2.910

2.910

2.910

-

B – høj

4.320

4.320

4.320

4.320

-

A – lav

4.320

4.320

-

4.320

-

A – høj

4.320

4.320

-

4.320

-


Kunde-
kategori

Producent abonnement (kr./år)

Kraftværk

"Vindmølle BEK 1063"

C

2.010

930

B – lav

2.010

930

B – høj

3.420

930

A – lav

3.420

930

A – høj

3.420

930


Kunde-
kategori

Forbrugsmålerabonnement (kr./år)

Grp.1

Grp.2

Grp. 4

Grp. 5 + 6

Skabelon

 

Time

Time

Time

Skbl.

Time

Skbl.

Time

Skbl.

C

1.230

1.230

1.230

1.215

1.230

1.215

1.230

1.215

B – lav

1.230

1.230

1.230

1.215

1.230

1.215

 -

 -

B – høj

2.640

2.640

2.640

2.625

2.640

2.625

 -

 -

A – lav

2.640

2.640

-

-

2.640

2.625

 -

A – høj

2.640

2.640

-

-

2.640

2.625

 -

 -


Kunde-
kategori

Rådighed (øre/kWh)

C

21,04

B – lav

12,40

B – høj

9,58

A – lav

3,33

A – høj

1,97


Time: Timesmålt
Skabelon/skbl.: Måneds- eller kvartalsmålt/årsnettoafregnet.

Se Tilslutningsbestemmelser


El-handelsselskaberne opkræver på vegne af staten en række afgifter, som du kan læse mere om herunder:

Offentlige forpligtelser / PSO-tariffen

PSO står for Public Service Obligation dvs. offentlige forpligtelser og er en statslig afgift, som blandt andet dækker tilskud til miljøvenlig energi, forskning i miljøvenlig el-produktion samt sikring af forsyningssikkerheden. PSO-tariffen opkræves af el-handelsselskaberne på vegne af staten og betales dermed af alle el-kunder uanset geografisk placering og el-net selskab. Prisen fastsættes af Energinet.dk typisk for et kvartal af gangen. Få mere information om PSO-tariffen på energinet.dk

Metoder til fastlæggelse af tarif og abonnement  

I henhold til elforsyningsloven skal netvirksomhedernes metoder til beregning af tarifferne for transport af elektricitet godkendes af Energitilsynet. Metoderne, der beskrives efterfølgende er godkendt af Energitilsynet den 22. september 2015.

For Syd Energi Net’s vedkommende gælder det, at hovedparten af alle målere er fjernaflæste. 


Omkostninger indeholdt i abonnementet

Abonnementet i de enkelte tarifgrupper dækker de omkostninger, der er knyttet til målepunktet:

  • Drift og vedligeholdelse af målere
  • Indhentning og validering samt videreforsendelse af måledata 
  • Afskrivninger til målere
  • Generel administration
  • På grund af højere krav til håndtering af timeafregnede kunder samt en dyrere måler, er abonnementet til denne gruppe højere end abonnementet for skabelonafregnede målepunkter.

 

Omkostninger indeholdt i tariffen

Tariffer dækker omkostninger til drift, vedligehold, udskiftning og administration af elanlæg.