SYD ENERGI Net’s ordning for energibesparelser

Net- og distributionsselskaberne i Danmark har indgået aftale med klima-, energi- og bygningsministeren om at realisere energibesparelser hos virksomheder og private forbrugere i DK

Det betyder at SYD ENERGI Net A/S hvert år får tildelt et konkret mål for realisering af energibesparelser. Energibesparelserne udføres i henhold til gældende energispareaftale. Omkostningerne til dette opkræves på elregningen til kunderne.

Til at løse opgaven med at håndtere energibesparelserne, bliver der hvert år indgået en aftale med en eller flere aktører.

Aktøren sørger for, at der ydes en konkret indsats, der medvirker til gennemførsel af energibesparelser hos slutbrugerne jf. energisparekataloget. Indsatsen kan f.eks. være rådgivning, faglig bistand, finansielt tilskud eller en kombination af disse. Aktøren udfører desuden kvalitetskontrol samt den årlige audit.

I 2016 er der indgået aktøraftale med SE Big Blue Holding A/S. Yderligere oplysninger kan hentes på aktørens hjemmeside eller ved at kontakte Flemming Sæderup Rytter på email: flsr@se.dk

Oversigt over hidtidige energisparemål og indberettede energibesparelser fås ved at følge nedenstående link.