Vi ejer, driver og vedligeholder el-nettet i Syddanmark

Det sætter krav til os, som skal sikre den mest stabile og omkostningseffektive leverance af strøm til Syddanmark.

Opgaverne er:

  • 60 kv-, mellemspændings og lavspændingsnettets opbygning
  • Dimensionering af lednings-, stationsanlæg, herunder evt. ændringer i nettet
  • Opsætning og vedligeholdelse af målere
  • Hjemtagning af målerdata
  • Rådgivning af kunder og el-installatører
  • Drift og overvågning af forsyningsnettet
  • Fejlretning af driftsforstyrrelser
  • Vedligehold af 60/10-15 kv-stationer

Stabil strøm i kontakten 

Vores el-net i Syddanmark blev etableret for 100 år siden og er gennem årene udbygget løbende. 

Dygtige enterpriseteknikere har hver dag hænderne i nettet og er med til at sikre, at vi har stabil strøm i kontakten. Den tid, strømmen er væk i Syddanmark, ligger blandt landets laveste: I 2015 var der kun strømafbrud i vores net i 13,2 minutter mod landsgennemsnittet på 24 minutter. Vi vil dog alligevel blive ved med at optimere, øge effektiviteten ­ og fortsat investere mere rigtigt netop der, hvor det giver størst værdi for el-nettet.

Bedre overvågning ­ lynhurtig fejlretning

Vedligehold af el-nettet kræver stor indsigt i alle kabler, hvert et gadeskab og hver en transformerstation. Vi har derfor indgået et samarbejde med ti andre jyske selskaber om at skifte til et nyt styrings- og overvågningssystem af el-nettet. 

Hermed kan vi meget nøjagtigt se, hvilke kunder der påvirkes ved driftsfejl, og præcist hvor i ledningsnettet fejlen er opstået. Det kommer andelshaverne til gode, fordi vi kan reagere hurtigere og mere målrettet ved fejl. Vi implementerede systemet (SCADA) som de første og har således testet og banet vejen for, at de øvrige selskaber kan starte op med et mere stabilt system.

Kundeoplevelsen i centrum 

Den store udvikling på el-markedet kræver en bred omskoling til nye arbejdsgange og systemer.

Vi har skærpet fokus på at udvikle vores kundeservicesystemer og arbejdsgange, også i relation til el-nettet, så de er tilpasset behovet hos de godt 500 kunder, der dagligt ringer til os med spørgsmål om deres el-leverance. 

Vores markante indsats for gode kundeoplevelser er, og vil fortsat være, en rettesnor for alt, hvad vi foretager os.

Dokumenter

Intern revision

SYD ENERGI Net skal hvert år udarbejde en årsberetning, der skal dokumentere hvad vi gør, for at sikre ligebehandlingen af de virksomheder, der er i SE koncernen og andre energiselskaber.

Årsberetningen indeholder et program for intern overvågning, som beskriver SYD ENERGI Net’s tiltag, der skal forhindre diskriminerende adfærd og sikre adskillelse af monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

Det skal blandt andet sikres at adgangen til nettet sker på ikke-diskriminerende vilkår, og at virksomheder der er i SE koncernen ikke favoriseres med oplysninger om kundeforhold og lignende.

 

Kontakt SYD ENERGI Net

Hovedkontor

SYD ENERGI Net A/S
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

CVR-nr. 2515 4150

Du kan kontakte os på 7518 7000 mandag til torsdag 7.30-16.00 og fredag 7.30-15.00

Du kan også skrive til os på e-mail info@sydenerginet.dk

Ved strømafbrydelse kontakt os på 7518 8279

Bankoplysninger:

Giro-nr.: 1-680-9268
Bankkonto: Reg. 7971- konto 2904055 (Sydbank)
PBS-nr.: 03070387 Deb.gr.nr.: 00144
IBAN-nr: DK1179710002904055
Swiftcode: SYBKDK22