Ny tariferingsmetode af el-kunder med eget produktionsanlæg (egenproducenter)

Overgang fra nettoafregning til bruttoafregning.

Egenproducenter, dvs. kunder, der både har forbrug og produktion (f.eks. solcellekunder, erhvervskunder med eget produktionsanlæg og kunder med husstandsvindmøller), sender løbende en del af den strøm de producerer ud på nettet, ligesom de trækker strøm tilbage, f.eks. når solen ikke skinner. Tidligere betalte de kun for en del af transporten, svarende til det samlede træk fra nettet fratrukket den samlede produktion (netto-princip). Fra 1. januar 2017 ændres dette princip, således egenproducenter skal betale for det forbrug der samlet set trækkes fra distributionsnettet (brutto-princip). Principændringen foretages i forbindelse med implementering af en ny tariferingsmetode, som er funderet i Elforsyningsloven og godkendt af Energitilsynet.

Priser

Fast og variabel rådighedsbetaling

Samtidig indføres en rådighedsbetaling for egenproducenterne. Rådighedsbetalingen er enten en fast eller en variabel betaling, som afhænger af om produktionsanlægget har en separat produktionsmåler (typisk anlæg over 50 kW). 

Hvis der er en produktionsmåler tilknyttet anlægget, så betales en variabel rådighedsbetaling, som afhænger af, hvor stort et forbrug egenproducenten har af sin egenproduktion. Har anlægget ikke en produktionsmåler, så er rådighedsbetalingen en fast årlig betaling.

Hvorfor foretages disse ændringer?

Rådighedsbetaling og overgangen fra netto- til bruttoafregning, er indført i forbindelse med overgangen til en ny branchestandard for tarifering, Tarifmodel 2.0..

Modellen anvendes af langt de fleste net-selskaber i landet (98% af kunderne i Danmark afregnes iflg. Branchestandarden) og er metodegodkendt af Energitilsynet. Syd Energi Net A/S har ligeledes anmeldt til Energitilsynet, at denne branchestandard anvendes.

Overgangen til Branchestandarden betyder i praksis, at egenproducenter såsom solcelleejere kommer til at betale mere, mens andre vil betale lidt mindre. Indtjeningen for netselskaberne i Danmark forbliver dermed neutral.